התחברות  \/ 
הרשמה  \/ 

זרקור על שימור לקוחות

נושאים עיקריים שיידונו במדור זרקור על שימור לקוחות- הקדמת מערכת האתר

זו הקדמה אחידה למדורים שיווק, שימור לקוחת, רכישת לקוחות ופיתוח עסקי. למערכות שירות ותמיכה (CEM/CSS) יש מספר פרמטרים יחודיים לכן ההקדמה הנפרדת למדור זה.

מבחינתנו גיבוש טיב העיסוק ((Kind of business, תכנון השיווק, שימור לקוחת, רכישת לקוחות, שירות ופיתוח עסקי מהווים תהליך אחוד – שרשרת שלכל אחת מחולויותיה ייחוד ומאפיינים משלה. תפיסה זו מומחשת בתרשימים המצ"ב (קובץ (PDF

מטרת הזרקאור היא להאיר על המאפיינים האלה ולעמוד על תרומת מערכות טכנולוגיות לסוגיהן להוצאת מתודולוגיות מהכח אל הפועל.
במדור זה מקום לסוגי מאמרים שונים- מתודולוגיה, הצגת אירועים... תובנות ולקחים

אין מאמרים בקטגוריה זאת. אם תתי קטגוריות מוצגות בעמוד זה, יתכן והן מכילות מאמרים.

בניית אתרים בג'ומלה