התחברות  \/ 
הרשמה  \/ 

שילוב CRM עם בינה עסקית (Business Intelligence – BI) בענן תורם מהותית להצלחת עסקים קטנים, בינוניים וגדולים כאחת

הערות המחבר

v    נא ראה בסיפא הבהרת מונחים: בינה עסקית, מחשוב ענן, CRM וCRM בענן, עסקים קטנים, בינוניים ומיזמי הזנק

v    בנושאים הקשורים בשילוב CRM בענן עם בינה עסקית בענן, נעזרתי ב דוד סלטון מנהל Cloud CRM Systems. כן קבלנו רשות להשתמש בתרשימי חברת Zoho הבינלאומית שדוד סלטון הוא נציגה.

v    ReportsZoho הוא השם במסחרי של Zoho BI and Analytics

תיאור השילוב האינטגרלי (seamless integration) בין CRM בענן ובינה עסקית ( (Business Intelligence – BI בענן

נקדים את הדיון בפרטי השילוב, באפשריות ניתוח הנתונים שהוא מקנה ותרומתו להצלחת העסקים, ונדגיש תחילה את גורם המפתח מספר אחד!. כמתואר בתרשים 1 השילוב יוצר משוב סגור ( closed loop feedback ) שהוא תנאי הכרחי לניהול אפקטיבי. אין טעם בהחלטות אם לא ניתן לקבל משוב בזמן נדרש right time)) על מידת הוצאתן לפועל.

1_CRM_AND_BI_INTEGRATION.jpg

          תרשים 1 (התרשים ברישיון חברת (Cloud CRM Systems

הבסיס להצלחת עסקים קטנים, בינוניים וגדולים כאחת

 

הצלחת כל סוגי העסקים, קטנים וגדולים כאחת דורשת את "הבנת השוק" וגיבוש אסטרטגיה עסקית ההולמת את המשאבים שברשות בעסק.

משפט כוללני זה הנו הבסיס המתודולוגי שחייב להנחות אותנו עת אנו מתחילים לצלול לעומק ולנתח את המרכיבים (ותלותם ההדדית) המאפשרים את ביצוע הנדרש.

תרשים 2 מציג ממעוף ציפור את המרכיבים המרכזיים הקובעים את "טיב העיסוק" (kind of business ) של העסק.

כל המרכיבים (גם אלה שלא מופיעים בתרשים) תלויים המרכיב היחיד שהוא ודאי ובלתי נמנע: שינוי – Change והמעורר את השאלה "מה אם?" What If) המביאה אותנו לעסוק בתרחישים אפשריים (scenarios )

2_METHODOLOGY.jpg

תרשים 2

במאמר זה אין אנו עוסקים במתודולוגיה אלא רק באופן הטיפול בנתונים וניתוח מעמיק של המשתנים המרובים אשר מפוזרים במסדי נתונים הנדרשים לגיבוש האסטרטגיה. יש לתת הדעת לכך שברוב המקרים נדרש מידע ממגוון מקורות מחוץ לארגון.

האתגר שלנו הוא להשתמש בכלים שיכולים להתחבר למקורות השונים, לחלץ את הנתונים הדרושים, למזג ולעבד אותם כדי ליצור דוחות עסקיים משמעותיים. לדוגמה: שילוב נתוני ההוצאה לשיווק המצויים בקובצי Excel או ב- AdWords, עם נתוני המכירות שלנו מ- CRM, כדי ליצור דוח הוצאות לעומת מכירות ו KPI הרלוונטיים. נדרש להציג את התוצאות בצורות גרפיות שונות ובאופן שניתן להציג במהירות תרחישים שונים.

3__home-dashboard01.png

תרשים 3

כלים ושיטות מיושנות ולא יעילות

עסקים רבים עדיין משתמשים בכלים ובשיטות מיושנות ולא יעילות- הסיבות העיקריות: הרגל וחשש מפני חידושים.

הסיבה אינה כספית. מחשוב ענן מאפשר (ואף מחייב) לארגונים קטנים ובינוניים ובמיוחד מיזמי הזנק (האמורים לגדול בקצב מהיר יחסית) לשדרג את יכולות הניהול שלהם בעשרות דולרים בודדים  למשתמש לחודש ולעתים אף פחות מזה. נא ראה Zoho Oneשכולל למעלה מ 40 יישומים ( ביניהם CRM, Zoho BI...) שכולם עולים שלושים דולר למשתמש לחודש.

אנו מביאים כאן ציטוטים מתוך מקרי בוחן (case studies) בתקוה שניסיונם של מקצועי של אלה שניסו והצליחו יעזור לקוראינו. הציטוטים מובאים בשפת המקור:

:

"We were using Microsoft Excel prior to Zoho Reports. It was quite cumbersome and did not provide us the insights that we were looking for from our data. We needed a tool that would allow us to crunch our numbers. Besides, it was also time consuming and we were a little dubious about the output".; David H. Conway, IT and Marketing Manager; Maxim Facilities Management

"We use our proprietary systems as well as Microsoft Access, for our reporting needs. Our proprietary systems are very complex and require development hours for reporting. Our intention is to get more data to our users in a user-friendly environment for filtering, etc. We have simply outgrown this system (the reporting we conduct on Microsoft Access, in conjunction with our proprietary system) both for transaction level, as well as the number of employees who need to be engaged in reporting.
CHALLENGE: Find a reporting tool that scales well and will report on big data (over 100 million rows);      
Amy Milligan, VP of Marketing & Business Analytics; Worldwide Express,

Reasons for Choosing Zoho Reports /Zoho Business Intelligence (BI) and Analytics

4__According_to_G2_Crowd_Grid_Zoho.jpg

תרשים 4

Please note: Zoho Reports is leading in the Leaders quadrant

"Zoho Reports has allowed us to transform how we report our sales activity. We can now see accurate forecasts immediately without having to spend hours in spreadsheets. Our sales reporting is now all done automatically using the Zoho CRM advanced analytics add-on. We are now able to track the leads that get converted to deals effectively using funnels. This helps us to easily analyze where most of the prospects are lost and helps in devising plans to improve the conversion rate" - David H. Conway, IT and Marketing Manager; Maxim Facilities Management

"I chose Zoho Reports because of the interface and the robust features to handle our volumes of data quickly and efficiently, and also because it allowed for quick and efficient changes through the GUI. Data Import from a variety of sources: With a wide range of data connectors available in Zoho Reports, setting up data imports and blending of data from multiple sources was at ease.- Amy Milligan, VP of Marketing & Business Analytics; Worldwide Express,  

5_connectDataSource-1_0.jpg

Zoho Reports setting up data imports and blending of data from multiple sources was at ease.

תרשים 5

"We chose Zoho because of recommendations, the web-based access so that we could access the app from anywhere, ability to share publicly and privately to users, security such as two-factor authentication, flexibility in pricing (ability to increase or decrease users as needed), and the ability to tie into databases or load data via CSV and Excel". - Alexandra Nelson Ryan CTO of Evantec Corporation

"Interactive and In-depth Visualization: Easy to use drag and drop based interface allowed the team to slice and dice their data and create insightful reports and dashboards effortlessly. With interactive dashboards and informative KPI widgets, the team found it relatively easy to keep track of their key metrics and take informed decisions

6_white-labeling.png

תרשים 6

Secure Collaboration: With Zoho Reports' online sharing options along with fine-grained access control, collaborating within the team was easier than ever before

Accessibility: Zoho Reports being an online service, it allowed Alex and her team to access the reports and collaborate from anywhere, anytime.

The solution being web-based, is accessible by end users anytime, anywhere" - Alexandra Nelson Ryan CTO of Evantec Corporation

"Zoho Reports enabled us to create KPIs with complex business logics built-in. It's easy enough but at the same time quite powerful for a marketer to use. Personally, it's my number one tool for reporting". - Louis-Dominic Parizeau, Director of Adviso

סיפא הבהרת מונחים

1. בינה עסקית

בינה עסקית (BI) הוא מונח מטריה ((umbrella term. תוצאות יישום ה- BI נשלטת על ידי הטכנולוגיות, האלגוריתמים והדיסציפלינות שמשתמשים בהן פועל. (רוב הביטויים הם באנגלית. להיכרות ראשונית אנו מפנים את הקורא ל Business intelligence - Wikipedia). בשל האפשרויות הפונקציונליות הרבות נדרשת הבנה מעמיקה והתמחות בשילוב BI עם מערכות ארגוניות ויישומים אחרים. אנו נעזרנו מקצועית חברת Cloud CRM Systemsשרכשה ידע וניסיון בתחום זה.
2. מחשוב ענן

מחשוב ענן מאפשר וצריך שיחייב שינוי בתפיסה הניהולית לגבי עיתוי, היקף ואופן המחשוב של מיזמי הזנק ושל ארגונים קטנים ובינוניים.

בעשרות דולרים בודדים  למשתמש לחודש  (ללא חובה לכלול את כל העובדים- רק המשתמשים בפועל) יכולים ארגונים קטנים ובינוניים ובמיוחד מיזמי הזנק (האמורים לגדול בקצב מהיר יחסית) לשדרג את יכולות הניהול שלהם וליישם ניהול מקצועי ומתקדם כבר בתחילת פעילותם ( כולל כמובן גם CRM ובינה עסקית)נא ראה Zoho Oneשכולל למעלה מ 40 יישומים ( ביניהם CRM, Zoho BI...) שכולם עולים שלושים דולר למשתמש לחודש.

הבהרה: גם ארגונים גדולים ומבוססים מיישמים את טכנולוגיות הענן אך במקרה זה המדובר הוא בהגדלת אפקטיביות הניהול ולא  בהכרח במהפך תפיסתי בניהול.

משמעות "ענן ציבורי" היא שהנתונים מאוחסנים ומנוהלים על גבי שרתים מרוחקים (בארץ  ו/או בחו"ל), ע"י ספק המתמחה בכך ושהתוכנה והלוגיקה העסקית של המערכת נבנתה ומסופקת ע"י הספק האמור. הגישה לשרתי הספק היא דרך האינטרנט. (במקרים מיוחדים גם באמצעות קו תקשורת ייעודי)

7_CLOUD_CRM.png

נא ראה גם בויקיפדיה סקירה כללית על מחשוב ענן

3.השוואה מסגרתית של ארבעת סוגי מערכות CRM העיקריות

4.עסקים קטנים, בינוניים ומיזמי הזנק

7_CATEGORIES_OF_SME.jpg

בניית אתרים בג'ומלה